İstanbul İzolasyon Yalıtım

Dış Cephe Isı Yalıtımı

Isı yalıtımı ve bina dış cephe mantolama işlemleri.
 
Dış Cephe Isı Yalıtımı – Dış cephe mantolama sistemleri, yapı dış duvarlarını çepeçevre sararak enerji kayıplarının önlenmesinde büyük rol oynar.
 
Dış Cephe Isı Yalıtımı – Günümüzde, yapılarda enerji performansı kavramı, giderek artan enerji maliyetleri ve çevresel kısıtlar nedeniyle hiç olmadığı kadar önem kazanmıştır. Bu kavram beraberinde, yapılardaki enerji kayıp ve kazançlarının sınırlandırılması ihtiyacı ortaya çıkmış ve inşaat sektöründe enerji korunumunu ve sürdürülebilirliği hedefleyen uygulamalar yayılmış ve gelişmiştir.
 
Yapılarda ısı kayıplarının büyük bölümü dış cephelerde meydana gelmektedir. Bu nedenle binanın içeriden olduğu kadar dışarıdan da yalıtılması ve enerji kayıplarına karşı korunması büyük önem taşımaktadır.
 
Yapı genelinde elde edilen enerji verimliliği, işletme giderlerini bina ömrü boyunca düşürürken bina değerini artırmakta ve aynı zamanda bina sakinlerine de konforlu bir yaşam alanı sunmaktadır. Bu sebeple yalıtım seviyesinin artması, yaşam alanlarımızın daha enerji verimli, sürdürülebilir ve fonksiyonel olmasını sağlar.
 
Dış cephe mantolama sistemleri, yapı dış duvarlarını çepeçevre sararak ısı köprülerinin oluşumunu engeller ve enerji kayıplarının önlenmesinde büyük rol oynar. Yapıların, maliyet avantajı açısından en ısı verimli şekilde oluşturulabilmesi fırsatı, tasarım ve inşaat aşamasında ortaya çıkmaktadır.
 
Ülkemizde enerji talebinin giderek arttığı günümüzde, yıllık toplam enerji ihtiyacımızın çok büyük bir kısmı ( yaklaşık %75 ) ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Isıtma ve soğutma amaçlı, konutlarda ihtiyaç duyduğumuz oran ise yaklaşık %35 dolaylarındadır. Türkiye’deki toplam konut sayısının yaklaşık 19 milyon adet ve bunların sadece  %15’inde dış cephe yalıtım yapıldığını göz önünde bulundurursak, 16 milyondan fazla konutta dış izolasyon olmadığı ve harcanan paraların boşa boşa gittiği kaçınılmaz bir durumdur. Yıllık yalıtımsız binalardan dolayı boşa harcadığımız para yaklaşık 11,5 milyar doların üzerindedir. Oysa bu enerji doğru kullanılmış olsaydı hem doğaya hem de ekonomiye önemli katkılar sağlanabilirdi.
 
Ülkemizde beyaz eşya gibi dayanıklı tüketim mallarında A sınıfı  A Plus gibi ekonomik ürünlerdeki bilinçli hale geldik. Oysa dış cephe ısı yalıtımı ile yapacağımız tasarruf bunların çok üzerindedir. Üstelik artan yakıt fiyatları sebebiyle ısı yalıtımı yaptırmak bir tercih değil mutlak zorunluluktur.
 
DIŞ CEPHE YALITIMIN FAYDALARI
1- Isı kayıp ve kazançlarını azaltarak %50’ye varan enerji tasarrufu sağlar.
 
2- Sağladığı tasarruf sebebiyle 2,5 yıl içerisinde yatırım maliyetini karşılar.
 
3- Bina cephelerinde hem ısı yalıtımı hem de su yalıtımı sağlar. Betonarme elemanlarının korozyona maruz kalmasını engeller.
 
4- Yapının taşıyıcı kısımlarında yer alan demirlerin paslanmasını ve kapasitesinin düşmesini önler, böylece binaların depreme karşı olan mukavemetinde azalma meydana gelmez.
 
5- Yapıların bakım ve onarım giderlerini azaltır.
 
6- Binaya yapılacak ilk yatırım maliyetleri minimize edilmiş olur.
 
7- Isı köprülerinin oluşması engellenir, yapı dış etkilerden korunur.
 
8- Kışın soğuktan, yazın aşırı sıcaktan koruma sağlar.
 
9- Bina iç kısımlarındaki yoğuşma ve rutubeti önleyerek daha konforlu bir ortam sağlar.
 
10- Binalarınıza yeni bir görünüm kazandırır.
 
11- Hızlı uygulanır çevreye zarar vermez.
 
12- Dış cephe izolasyonlu binalar sayesinde daha az yakıt tüketileceğinden havaya salınan CO2 miktarı da az olacak, çevrenin korunmasında önemli bir katkı sağlanacaktır.
 
DIŞ CEPHE UYGULAMA ÖNERİLERİ
1- Rutubetli veya rutubet oranı giderek artan dış cephe duvarlarda mekanik koruma ve nem önleme uygulamaları tamamlanmadan ısı yalıtımı uygulaması yapılmamalıdır.
 
2- Uygulama esnasında ısı yalıtım levhaları, uzun süre açık şekilde dış hava şartlarına maruz bırakılmamalıdır. Ayrıca uygulamada kullanılacak levhaların kuru bir alanda muhafaza edilmeleri ve uygulama esnasında kuru ısı yalıtım levhalarının kullanılması gerekmektedir.
 
3- Dış cephe iskelesi, rahat uygulamaya imkan verebilecek şekilde, binadan yeterli derecede uzak mesafede yapılmalıdır.
 
4- Sistemin doğru şekilde uygulanabilmesi için çok sıcak havalarda, direkt güneş altında veya aşırı rüzgarlı havalarda uygulama yapılmamalıdır.
 
5- Yapılarda subasman seviyesini, olası dış kaynaklı etki ve mekanik darbelerden korumak için, yüksek dayanımlı çelik hasır donatı ile güçlendirilmiş mekanik dayanımlı subasman katmanı oluşturulması tavsiye edilmektedir.

Dış cephe mantolama sistemleri, yapı dış duvarlarını çepeçevre sararak enerji kayıplarının önlenmesinde büyük rol oynar.